Rördesign

(http://rordesign.se/index.php/sv/home/processdesign/)

Stäng Rordesign 6221 Skriv ut

Konsulterande ingenjörer inom processteknik

Rördesign är tekniska konsulter inom rör- och processteknik och mekanik. Vi vill alltid finna innovativa, säkra och kostnadseffektiva tekniska lösningar som bidrar till våra uppdragsgivares konkurrenskraft.

Vi bedriver förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt av mekanisk utrustning, mekaniska konstruktioner samt rörsystem och vi genomför våra uppdrag ute hos kund eller i egen regi på något av våra kontor med fokus på: funktion, acceptans, budget och tid.

Våra uppdragsgivare finns i första hand inom kemi-, petrokemi- och raffinaderiindustrin samt inom den kraft- och energiproducerande industrin. Vi samarbetar även med företag som levererar avancerad processutrustning nationellt och internationellt.