Rördesign

(http://rordesign.se/index.php/sv/home/referenser/)

Sandvik

sanviken maps
sanviken maps

Rördesign utför tillsammans med pidab AB (via IEW Group) ett anläggningsprojekt i Sandviken. Uppdraget omfattar en uppgradering av ämnesverkstad 12 (ÄV12) med avsikt att öka säkerheten kring syrahanteringen. Projektet startade med en HazOp och omfattar processdesign, nya tankar, rörsystem, styrsystem och leverans av utrustning. 

tjaenster
tjaenster

AGA Gas

Projekt 1501 Sand GHY ny vätgasanläggning AGA Gas Sandviken.

Uppförande av en komplett anläggning för produktion av vätgas vid AGA Gas produktionsanläggning Sandviken. Ansvar för anläggningslayout och detaljprojektering av rörsystem. Projektering utfördes i 3D verktyget Autodesk Inventor.

Skid rendering2zoom
Skid rendering2zoom

Cryo Linde

Projekt förgasning av flytande syre SAPA Finspång.

En komplett leverans av en anläggning för förgasning av syre vid SAP Profiler i Finspång. En leverans enligt ABT 06 och som utfördes i samarbete med BPP Interpipe. Ansvar för projektledning, anläggningslayout och detaljprojektering av rörsystem. Projektering utfördes i 3D verktyget Autodesk Inventor.

Akzo Nobel Eka Engineering

Projekt CSG ny papperskemikaliefabrik Guangzhou Kina.

Uppförande av en komplett anläggning för tillverkning av papperskemikalier Guangzhou Kina. Ansvar för anläggningslayout och detaljprojektering av rörsystem. Projektering utfördes i 3D verktyget SmartPlant Isometrics.