Rördesign

(http://rordesign.se/index.php/sv/jobba-har/arbetsmiljo/)

Stäng Rordesign 3 Skriv ut

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att skapa meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter för våra medarbetare. Arbetsuppgifter anpassas till utbildning, kompetens och erfarenhet.

Den verksamhet som våra uppdragsgivare bedriver innehåller arbetsmiljörisker. Som konsulter ute hos våra uppdragsgivares arbetsplatser kan vi bli exponerade för risker. Entreprenörer, där även konsulter innefattas, är generellt överrepresenterade i olycksstatistiken. Det finns därför ett starkt gemensamt intresse från uppdragsgivare och från entreprenadföretag att minska antalet arbetsmiljörelaterade tillbud och olycksfall. 

Vårt mål är att vidmakthålla en god och säker arbetsmiljö på varje arbetsplats samt att alltid försöka förhindra olycksfall och ohälsa. Vi har en skyddskommitté som arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö. 

Våra medarbetare har bildat en idrottsförening i syfte att främja fysisk aktivitet samt god kamratskap. Vi spelar fotboll, deltar i motionslopp, seglar, utbildar oss i kostlära och andra spännande aktiviteter som bidrar till ett välbefinnande.