Rördesign

(http://rordesign.se/index.php/sv/tjanster/anlaggningsdesign/)

Stäng anlaggningsdesign Skriv ut

Anläggningsdesign 3D

Detaljprojektering av kompletta processanläggningar är något som Rördesign arbetar med varje dag. Det kan gälla en enklare skid-monterad processutrustning till en komplett produktionsanläggning. Vi arbetar i moderna 3D verktyg som Autodesk Inventor, Plant 3D och Aveva PDMS. 

Detaljprojektering i 3D möjliggör för samtliga intressenter att vara delaktiga i hela projekteringsprocessen, från ax till limpa. Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att använda en 3D verktyg. Den skapade 3D modellen är inte bara illustrativ och informativ bild av anläggningen under projekteringens olika faser. Den är ett effektivt hjälpmedel under installation samt vid planering av produktionsanläggningens framtida drift och underhåll.