Rördesign

(http://rordesign.se/index.php/sv/tjanster/verksamhetsutveckling/)

Stäng martin Skriv ut

Det är smart att göra misstag

”Det är smart att göra misstag, men det är dumt att göra om dem. Det kanske låter drastiskt – men det är viktigt att vi i vår verksamhet inte blir rädda för att vara innovativa och testa nya lösningar.”
Det säger Martin Jarhult, kvalitets- och miljöchef på Rördesign.

”Ibland sker misstag och det är då måste man ta tillfället i akt att lära sig. Det är det som är det smarta. En förutsättning för att kunna lära sig av misstag är att vi har en grund att stå på. Grunden använder vi som måttstock för de unika projekten eller tjänsterna. Vi måste med andra ord kunna mäta vår förmåga för att kunna styra förbättringsarbetet.”

Rördesign har hjälpt flera företag att utveckla ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi har hjälpt flera företag att definiera ett målstyrningsverktyg och vi har bedrivit utbildning för näringslivet och högskola med positivt resultat. Vi är faktiskt också med och påverkar framtida ISO-standarder i egenskap av nationell expert för kvalitetsledning.